Noen kommer-noen går. En epoke er over

Frol il har gjennom 40 år kjørt løyper på Frolfjellet. Etter vedtak på årsmøtet ble det vedtatt avsluttet. Etter intens arbeid fra styret og fra enkeltmedlemmer ble ansvaret overført til det nyoppstartede selskapet Vulusjøen løypekjøring AS,hvor Frol il eier 40% av aksjene. Løypene er imidlertid så langt kjørt med vår trofaste gamle tråkkemaskin.

Fredag 20.desember var en stor deg for det nye selskapet og en litt vemodig, men også positiv dag for Frol il. Ny tråkkemaskin ankom og den gamle dro til en heldig kjøper. Overtakelsen ble markert  med taler av det nye selska