Allidrett for barn født 2013 starter høsten 2019

Fra skolestart 2019 er det mulighet for både 1. klassinger (f.2013) og 2. klassinger (f.2012) på skolene Frol og Halsan å delta på Allidrett gjennom Frol IL. Se vedlagte skriv for barn født 2013. Vi ønsker nå å komme i kontakt med foreldre som kan være med å organisere dette for 2013 årgangen.

Frol IL Allidrett for unger født 2013[2971]