Hans Lund æresmedlem i Frol il

Hans Lund ble i dag overrakt diplom og blomster som bevis på at han fra nå er æresmrdlem i Frol il etter flere tiårs innsats for klubben, hovedsakelig innen tidtaking ved mange store arrangementer i klubbens regi. Utdelingen fant sted på et arrangement i Ski og skiskytteravdelingen ettersom hovedpersonen ikke kunne delta på årsmøtet.