Medlemsfordeler på Interoptikk Levanger

Frol il har inngått avtale med Interoptikk Levanger for sine betalende medlemmer.

Utdrag fra avtalen

 

Interoptik Levanger tilbyr medlemmer av Frol Idrettslag og gjelder på følgende produkter:

Solbrille

Solbrille med styrke

Komplettbrille (innfatning og glass)

20% rabatt

20% rabatt

20% rabatt

Medlemmer av Frol Idrettslag tilbys en grundig synsundersøkelse utført av autoriserte optikere til kr 660,-. Synsundersøkelsen inneholder en undersøkelse med grundig behovsavdekking, anamnese , refraksjon, vurdering av ytre og indre øye, måling av trykk og en konklusjon om hva slags behov medlemmet har. Vi vil også ordne med eventuelle videre henvisninger til lege eller øyelege ved behov.

Interoptik har også investert i digitale netthinnescannere (optomap) . Digitale bilder tilbys til for kr 300.

Bestilling gjøres direkte i butikken.

Rabattene kan ikke kombineres med andre tilbud.

Garanti

Servicegaranti; Vi dekker 80 % av kostnaden om brillen blir ødelagt det første året. Servicegarantien gjelder i ett år fra kJø psdato og kan benyttes en gang.

Du må ha kjøpt komplett brille (innfatning med glass) hos oss.

 

Tilvenninqsgaranti: Om du ikke venner deg til dine nye brilleglass så justerer  vi glass og innfatning inntil 6 måneder etter kjøp. Nye briller gjør tilvenningstid nødvendig. Spesielt gjelder dette for progressive glass. Det er vanlig å bruke 2-6 uker på å venne seg til avanserte glass. Har du ikke blitt komfortabel med glassene i løpet av denne tiden, justerer vi på brillen og/eller glassene. Hvis det ikke hjelper, bytter vi til en annen glasstype. Er disse glassene dyrere betaler du kun mellomlegget.

All justering og etterkontroll er gratis i garantitiden som er 6. måneder etter kjøpsdato.

 

 

 

 

Avtalens varighet

Avtalen varer fra 01/05/2018 til 01/05/2019 og kan sies opp/reforhandles av Partene med 3 måneders varsel.