Rydding i medlemsregisteret.

Frol il ønsker å ha et medlemsregister som gjenspeiler virkeligheten. Det er fortsatt noen  som etter flere påminnelser ikke har betalt medlemskontingenten. Det kan naturligvis skyldes mange ting. Forglemmelse, ikke oppdatert eller manglende epostadresse, eller ønske om å avslutte medlemskapet. Nå vil de medlemmer som ikke har betalt bli slettet fra vårt register innen utgangen av april. Obs. Ønsker du fortsatt å være medlem og ikke har fått tilsendt faktura eller strever med idrettsforbundets Min idrett, ta kontakt med: [email protected]

Vennlig hilsen Styret i Frol il