Innsamling til ny løypemaskina har passert 100.000

Frol il har i mange år kjørt opp løyper på Frolfjellet. Det kjøres på dugnad, men løypemaskinen må drives og etter noen år må løypemaskinen skiftes . Våre kjørere har stelt pent med gammelmaskina, men nå ser vi at det er tid for skifte. Et langvarig driftsavbrudd vil gå ut over både turgåere og aktive idrettsutøvere.Ny maskin koster minst 2,5 millioner

Frivillige bidrag har bare de siste dagene  nådd 100.000 kroner!

Bidra til idrett, friluftsliv,trivsel og folkehelse! Bidra til ny løypemaskin!

Konto 4420 48 10866.

Vipps til nr. 121398

Styret i Frol il