Ny hjemmeside

Som den observante leser har oppdaget har Frol il fått ny hjemmeside. Den vil nok bære litt preg av at den er fersk en periode framover. Men etter hvert som vi blir vant med å bruke den vil vi få aktuelle nyheter og relevant orientering om organisasjon og oppdateringer på plass.

Vi har gjennomført ett opplæringskurs, og ved behov vil vi arrangere et nytt kurs etter sommeren.

Ønsker du skrivetilgang kan du ta kontakt med undertegnede.

Jostein Nordvoll

Nestleder Frol il

[email protected]