Tdt-skirenn

Lørdag 1. April arrangerer Frol il Tdt-skirenn. Meld dere på ett fint tur

https://frolil.no/ski-skiskyting/read/2347/tdt-ski-stor-familiedag-pa-fjellet