Årsmøte Frol il håndball

Frol il håndball avholder årsmøte onsdag 28.02.24 klokken 19.00 i Trønderhallen.

Saker som ønskes tatt opp må være styret i hende to uker før. Saksliste publiseres en uke før årsmøtet.

Velkommen

Hilsen styret i Frol il håndball