PM Skallrennet

Velkommen til Skallrennet! Se vedlagt dokument for starttider, løypetrasé og praktisk info!

PM Skallrennet 2021 (2)