Årsmøte skiavdelingen

Årsmøtet avholdes 9.mars klokken 20.00 på Zoom
Lenke til møtet vil bli lagt ut på hjemmesiden og på Facebook.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende innen 01.03.21.
Saker sendes på epost til leder [email protected]