Nasjonal smittevernveileder for idretten

FHI har publisert en nasjonal smittevernveileder for idretten