Årsmøte Frol il 15.juni

Fra 7. mai blir det tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 50 person.
Dette innebærer at årsmøtet i Frol IL  kan avholdes så lenge vi følger FHI sine retningslinjer.

For at alle skal føle seg trygge, skal ingen med symptomer på luftveisinfeksjon komme.

Vi vil legge til rette for håndhygiene

Vi skal holde avstand på minst en meter mellom personer som ikke er i samme husstand

Frol il er ansvarlig arrangør og vil ha oversikt over hvem som er tilstede.
En ansvarlig arrangør er viktig for å sikre rask smittesporing hvis det skulle bli nødvendig, og for at noen skal være ansvarlig for at rådene følges

Årsmøtet avholdes i idrettshytta i Storlidalen mandag 15. juni kl. 1900.
Saker til årsmøte meldes styret v/Astrid Indgaard Rotmo [email protected] innen 01.06.2020
Det blir enkel servering

Styret