Frol il Årsmøtet går som planlagt torsdag 12.mars

Styret i Frol il har tatt hensyn til kommuneoverlegens bestemmelser angående tiltak mot coronavirusepidemien under den siste planlegging av årsmøtet.

Det er satt begrensning på 30 deltakere i møter.. Årsmøtet har de siste årene ikke nærmet seg dette deltakerantallet, og dette vil ikke bli overskredet i år heller.

Vi tar også andre hygieniske hensyn under avvikling av møtet som avtalt av helsemyndighetene nasjonalt. Det vil bli lagt ut antibac for spriting av hender. Servering vil bli tilrettelagt.Vi holder 1 meters avstand fra hverandre. Vi unngår håndhilsing, klemming og omfavnelser. Må du hoste, hoster du helst i medbragt papirlommetørkle som kastes i søppel, til nød hoster du  i albugrropen.

Alle som har fått beskjed fra lege om  å  gjennomføre karantenetiltak skal og vil naturligvis ikke møte. Vi anbefaler at du ikke kommer om du har en pågående luftveisinfeksjon.

På vegne av styret

Jostein Nordvoll

Nestleder og styrets medisinske rådgiver.