Årsmøte i Frol IL

Årsmøte i Frol il torsdag  12.mars kl 1900 i Trønderhallen.

Saker til årsmøtet meldes Styret innen 01.03.2020.

Medlemmer med betalt årsavgift har stemmerett.

Styret