Årsmøte Frol IL Allidrett

Dato: Mandag 11.mars 2019 kl 1800
Sted: Nord Universitet, nordlåna

Saksliste til årsmøtet i Frol IL Allidrett
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av møteleder, sekretær og 2 til å skrive under protokoll
3. Årsmelding for 2018
4. Regnskap 2018
5. Budsjett 2019
6. Valg av styre: Leder, Nestleder, Kasserer + 1 styremedlem(sekretær) + 1 vara
7. Handlingsplan 2019