VIPPSAKSJON FOR LØYPEKJØRING

Frol il  har kjørt skiløyper på Frolfjellet i 40 år og vil fortsatt være en svært viktig aktør i framtidas løypekjøring. I løpet av denne vinteren håper vi å komme i et permanent samarbeid med andre aktører på fjellet. (se egen artikkel)

Men: fortsatt behøves frivillige bidrag til drift og  til ny løypemaskin.

Vippsaksjonen i fjor var vellykket og beløp derfra vil inngå når det investeres i ny løypemaskin.

Årets vippsaksjon ble startet 10.januar og flere har allerede gitt et bidrag.

Gi ditt bidrag til konto4420 48 10866 eller VIPPS 121398