Løypekjøringen fortsetter

Vi er glade for at det fortsatt er  løypekjøring på Frolfjellet ut sesongen. Frol il har i sitt årsmøtevedtak vedtatt at løypekjøringen opphører med Frol il som eneansvarlig. Årsmøtevedtaket åpnet for fortsatt kjøring etter nyttår om visse vilkår ble innfridd. Disse vilkårene er innfridd og vi fortsetter  også ut denne sesongen.

Frol og flere aktører på Frolfjellet er blitt enige om en tilfredstillende finansiering av drifta og en garanti ved evt. maskinhavari denne sesongen. Evt. overskudd vil gå inn i den varige felles ordningen.

Det er satt ned en arbeidsgruppe for å finne en varig løsning for løypekjøringen mellom aktuelle aktører knyttet til Frolfjellet. I denne gruppa sitter en representant fra Frol il, Vulusjøvegen, Frol bygdealmenning, Reinsjø Fjellstyre, Vulusjølaget og Levanger kommune. Det rapporteres om en positiv samarbeidsånd og om vilje til å finne en varig løsning.