Årsmøte håndball

Saker som skal behandles på årsmøtet må sendes [email protected] innen 27.02.

SAKLISTE (foreløpig, endelig saksliste kommer 27.02)

1.  Godkjenning av innkalling

2.  Godkjenning av sakliste

3.  Valg av møteleder, sekretær, 2 representanter til å underskrive protokollen

4.  Samarbeid mellom klubbene i Levanger

5.  Årsmelding

6.  Regnskap og budsjett

7.  Valg

Velkommen!