Sakliste til årsmøtet i Frol IL (Hovedlaget)

Til medlemmene i Frol IL

Sakliste og saksdokumenter årsmøte 2024

 

Styret innkaller herved til årsmøte i Frol IL.

Årsmøtet avholdes 12. mars 2024 kl 19:00 i Trønderhallen.

 

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Frol IL i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Frol IL. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Frol ILs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan leder Heidi Alstad kontaktes på telefon 99557149  eller e-postadresse: [email protected].

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret