10. Møte Mandag 4. desember 2023.

Fint møte i dag med hele 15 seniorer. En ny mann kom i dag, Steinar Gilberg. Han er godt kjent fra friidrettsmiljøet i Frol il som en utmerket utøver på alle korte distanser opp til o m 1000 meter, men også i spenst øvelser som stille lengde og høyde, til og  med  ti-kamp.  Dette var på 1970/80 tallet da det var flere andre som gjorde seg bemerket med fine resultater. Det har vært en kald november i år, – 4,6 gr. i døgnmiddeltemperatur. Bare slått av 2010 med – 4,9 gr. på 45 år.  Høsten (sept/okt/nov) ble den kaldeste siden 1980, + 3,1 gr.   Arve Flatås leste opp et fornøyelig dikt om en verdalings opplevelser på glatt føre.  Med bakgrunn i klimakonferansen som pågår i Dubai i disse dager, ble naturlig nok klima et tema i dag. Hvis en ser på de endringer som har skjedd med klimaet på jorda de siste 2,5 mill. år , med bl.a. 50 istider og varme  mellomperioder  da temperaturen har vært mellom 5 og 10 gr. høyere enn  i dag , så kan en spørre seg om vi ikke er inne i en naturlig endring nesten uansett hva vi mennesker kan ha forårsaket av ødeleggelser de siste 150 år. At vi er  ansvarlig for en ødeleggelse av miljøet er mer sikkert , noe som henger sammen med at jorda ikke er i stand til å huse mer enn en halvpart av de 8 til 9 milliarder som bor her i dag. Derfor blir mer av all skog hogd ned, også regnskogen, for å skaffe mat til en befolkning som øker med 200.000 hver dag , eller 70-80 millioner i året.  I følge de som tror de kan gjøre noe med klimaendringene  er det den skogen som skulle ha renset lufta for CO2 .  Her i Levanger har temperaturen blitt lavere de siste årene.  Snittemperaturen fra 1980 til 2020 (40 år) er på årsbasis + 6,1 gr. nedbør 850 mm. Snittet de 3 siste årene (2021-2023) ser ut til å bli + 5,4 gr. nedbør 870 mm.  da går vi mot kaldere tider hvi det fortsetter slik. Det er våren og høsten som har blitt kaldere ,  økningen  i nedbør har kommet med høsten.  Nå skal vi feire jul kanskje med litt mer snø. Vi sier derfor God Jul og et Godt Nytt År til hverandre og håper at alle kan møtes til et nytt år.