3. Møte Mandag 6. mars 2023.

Vi har kommet til den første vårmåneden mars.  Ni seniorer hadde funnet tid til en hyggelig prat med kaffe og vaffel. Det ble en fin formiddag med gode diskusjoner om vindmøller på Fosen, ny E6 fra Åsen til Steinkjer, biogjødselproduksjon på Fiborgtangen, og ikke minst VM på ski nordiske grener. Vi fikk i dag besøk av en ung dame som heter Solveig, hun er politiutdannet, men er i dag gruppekoordinator på 3 T ved Trønderhallen , Røstad. Det er Olav Veie som har fortalt henne om gruppa vår der alle har gjort en stor administrativ innsats for laget , samt at de fleste har drevet med idrettslig aktivitet i yngre år , flere på høyt nivå etter den tids målestokk. Hun kunne tenke seg å foreta en form for intervju med oss senere, for å høre hvordan vi eventuelt holder oss i aktivitet etter at vi har blitt eldre.  Det hadde vært fint om mange stiller opp neste gang vi har treff, det blir mandag 17. april , grunnet påskehelga som “stjeler” to mandager.  Vi er ferdige med vinteren 2023. Vinteren ble mild , middeltemperatur -2, 0 gr. ,  210 mm.  nedbør, mot fjoråret – 2,1 gr. og 295 mm. nedbør.  Året 2021 var kaldere – 3,5 gr. men bare 91 mm. de tre vintermånedene.  Vinteren i år er opplevd som dårlig med hensyn til fine skidager. Det har vært bra med snø på fjellet, men ingen sammenhengende periode med stabilt vintervær. Vi fikk 25 cm. med snø denne helga, men våren er ikke langt unna, det er store spirer av krokus og snøklokker under gammelt lauv på Kvilstad.