7. Møte Mandag 3. oktober 2022.

Fin høstdag, delvis sol og 10-12 + grader. Den første høstmåneden, september, ble en fin innhøstingsmåned. Ikke av de varmeste, + 9,9 gr.  i snitt , men lite nedbør , 40 mm.  Det har kommet i hus mye av kornet nå , likeså grønnsaker og poteter . Mye korn var veldig sent modent i år på grunn av en kald og våt sommer. 10 seniorer hadde funnet tid til en hyggelig formiddag, med god prat, kaffe og vaffel.  Ole A. Hustad som er leder i Vulusjøen Løypekjøring nå , ga oss en fin og god redegjørelse om situasjonen for løypekjøringen på fjellet til vinteren. Det er ikke så mye som er endelig klart med finansieringen til nå. Det blir slutt med å legge på kr. 20 på dagsbilletten for de som kjører på fjellet i vinterhalvåret.  Finansieringen er tenkt som frivillige bidrag av de som bruker løypene . Det er tenkt som bidrag på 300 eller 500 kr. ved bruk av bankkort i betalingsterminalen.  Så blir det videre planlagt ny forhandling  med de som har vært med å sponse løypekjøringa med større beløp . Alle avtaler gikk ut etter sist vinter. Rent generelt er sponsormarkedet blitt strammere , da hele samfunnet skal “kjøles” ned. Med samme aktivitet på løypekjøringen som sist vinter, vil driften av maskinen med avskrivning, renter, diesel, arbeidspenger og andre driftsutgifter komme opp i minst en halv  million kr.  Driftsselskapet for Vulusjøvegen har bidratt med en liten andel av driftsinntektene på vegen hvert år , ca.  150.000kr. Det er derfor en stor andel som må dekkes inn på andre måter , slik som nevnt foran.  Ole A. sier at det er god dialog mellom driftsselskapet og løypeselskapet i det som må komme på plass før vinteren.