Tinestafetten 2022

Spenning før start.

Veksling i full fart.

Rutinerte veteraner stilte opp som tidtakere: Steinar Flatås, Geir Ove Johansson, Olav Aspli og Steinar Gilberg (i gule vester)

Stevnegeneral Harvtik Eliasson hadde full kontroll.

Anne-Birgit Bolstad delte ut startnummer og deltagervester.

Skal tro om det er noen i Norges land som har en starter med lengre ansiennitet enn Jostein Moksnes. Han tok starterkurs i 1968! Her er han i aksjon under Tinestafetten som ble arrangert på Moan 10. mai.

Vegar Sellæg var myndig vekslingsdommer.

Rutinert speaker var Hans Vist.