INNKALLING TIL ÅRSMØTE I SKIAVDELINGEN

Når: Mandag 7/3 kl 18
Hvor: Idrettshytta i Storlidalen
Voksne samles inne til samtaler, kaffe og bakst.
Barna inviteres til utelek (kommer mer info) i regi av ungdommene i avdelingen! Det blir servering ute av pølse og brus.

Saker kan meldes til [email protected] innen 1/3! Vel møtt!