Stort oppmøte på seniortreffet 1. april

Det var trangt rundt kaffebordet på seniortreffet 1. april.

Sittende f.v.: Jostein M., Hans M., Joar H., Svein S., Ivar R., Modulf S., Steinar F., Vidar V., Ove H., Olav V., Torgeir R. og Per A. Bak f.v.: Svein H., Arne P. L., Ole A. H., Sverre M., Jostein K., Annar B. og Per M.