Medlemskontingent

Medlemskontingenten er viktig for Frol il sin  mulighet til å utvikle og drive aktiviteter til glede for medlemmer og lokalbefolkningen. Vi nærmer oss på nytt 800  aktive og støttende medlemmer. Noen få har ennå ikke betalt kontingenten for 2018. De som har fått purring og ikke betaler innen fristen vil naturligvis strykes som medlemmer. Sjekk derfor om du har betalt kontingenten  for i år.

I og med at kontingenten følger kalenderen og ikke den enkeltes idretts sesong vil de som har betalt sent på året oppleve at det kommer en ny faktura på medlemsavgift tett opp i faktura for inneværende år.

Faktura for medlemskontingenten for 2019 vil komme  på epost, slik at det er viktig at vi har oppdatert epostadresse i vårt register. Den vil sendes ut tidlig i januar 2019. De som betaler innen første frist vil som vanlig delta i trekningen av et gavekort på G-sport, ett for familiemedlemskap og ett for enkeltmedlemskap.

Kontingenten for 2019 vil være uendret fra 2018.