Allidrett har startet opp og har konstituert et interimstyre

Interimstyre Allidrett 2018-19

Leder: Sondre Arntzen Lomsdal        [email protected]

Nestleder: Vegar Sellæg Brenne

Kasserer/styremedlem: Siv Sellæg Brenne  [email protected]

Styremedlem: Hege Hov Lomsdal

Styremedlem: Magne Storsve

 

Protokoll Styremøte Allidr121118