Innbydelse til Folkeløpet 8. september

Vedlagt ligger invitasjon til årets Folkeløp på Røstad lørdag 8. september.

Invitasjon Folkelopet 2018