Bøgda rundt 2018 avlyst

Pga at få klarte å stille lag blir “Bøgda rundt” 4. juni avlyst