Invitasjon til KM terrengløp

Vedlagt ligger invitasjon til KM terrengløp på Midtkiløra i Sona lørdag 14.april.

KM terrengløp 2018 – innbydelse (1)