LEVANGERSTAFETTEN 2017

INVITASJON til 6. runde i NTE-stafettserie 2017

Levangerstafetten arrangeres torsdag den 03. august 2017 i forbindelse med årets Levangermartnan. Stafetten er et gateløp i sentrum av Levanger og den 6. omgang i NTE`s stafettserie 2017.

Detaljert skisse over løype og etapper vil være tilgjengelig i startområdet løpsdagen.

 

START/MÅL v/ Rådhuset Håkon den godes Gate/Sverres gate.

 

Klasser:

J 11-12 år og J 13-14 år

1.etp: ca270m. 2. etp: ca500m. 3. etp: ca270m 4.etp.: ca500m

Sum:ca 1540 m

 

J 15-17 år, Kvinner senior (18-34år), Kvinner veteran (35 år og eldre)

1.etp.: ca550m. 2.etp.: ca990m. 3.etp.: ca550m 4.etp.: ca990m

Sum: 3080 m

 

G 11-12 år og G 13-14år

1.etp.: ca270m. 2.etp.: ca500m. 3.etp.: ca270m 4.etp.: ca500m

Sum ca 1540 m

 

G 15-17 år

1.etp.: ca550m. 2.etp.: ca990m. 3.etp.:ca 550m 4.etp.: ca990m

Sum: ca 3080 m

 

Menn sen (18-34 år), Menn veteran (35 år og eldre), Bedrift

1.etp.: ca770m. 2.etp.:ca 550m. 3.etp:ca 990m 4.etp: ca1540m

Sum: ca 3850 m

 

Mix lag 8-10 år

Særskilte etapper (kortere)

 

Skisse vil bli hengt opp i startområdet løpsdagen.

Første start kl 1830 (se tidsplan som legges ut på www.frolil.no)

 

Påmelding til på E-post:

[email protected] tlf: 95220880 eller gjennom min idrett. Ved påmelding ønskes det også lagoppstilling!

Siste frist for levering av lagoppstilling er 1 time før start for den enkelte klasse.

 

Påmeldingfrist 30.juli. Ingen etteranmelding!

 

Startkontingent:

8 – 10 år: kr. 150,- .11 – 14 år: kr. 225,- .15 – 17 år: kr. 250,-  og kr. 300,- pr. startende lag for de øvrige klassene. Innbetaling til konto: 4484 11 16361 (merk med klubb og lag).

Løpskontor: Utenfor Rådhuset Håkon den Godes Gate/Sverres gate.

Premiering: Medaljer til deltagerne på de tre beste lagene i hver klasse. Deltagerpremie til alle i MIX-klassene