Mer om kløvveituren

Samling i Kammarliin. F.v.: Bjørn Krogstad, Atle Bakken, Steinar Flatås, Hans Moltzau, Terje Krogstad, Bjørn Arild Okkenhaug, Marit Berg Ness, Mette Vagnby, Halvard Ness, Joar Langeland, Knut Inge Modell, Ingrun Sivertsen, Oddvar Sneve, Harald Røstad, Arnhild Berg, og Odd Lian.

Det er delte meninger om fjellet heter Kammarknoppen eller Kammarknoppan. Selv om det er to knopper, er det mange som sier Kammarknoppen, særlig blant eldre folk. Her er et utsnitt fra et kart fra 1883.

En annen diskusjon er om Kammarsalen er mellom Kammarvola og Kammarknoppen eller om den er mellom knoppene i selve Kammarknoppen/knoppan. På Fougners kart fra 1863 er “Kammersadelen” plassert på kløvveien mellom Kammarvola og Kammarknoppen.

Et annet spor er fra en grenseoppgang i 1787. Der står det: “Fra den Mærkerøs paa Kammervola, omtrent 100 Alen i Vest for den saakaldte Kammersadel…”