7. Møte Mandag 4. september 2023.

I dag møtte det 11 seniorer til kaffe og hyggelig prat etter en lang sommerferie. Det ble et nesten to timer langt treff . Det ble litt orientering om sommerens vær,  som her i Levanger ikke har skilt seg mye ut fra en vanlig sommer. Vi slapp billig unna uværet som det er etterdønninger av enda på deler av Østlandet. Atle Bakken orienterte litt om det arbeidet som er satt i gang for å ruste opp igjen de tre Kløvveiene i Frol. De har blitt holdt ved like med framkommelighet og skånsom merking før også , men nå var det tid for å erstatte mye av skiltingen på veiene , da de gamle skiltene fra 1975/79 og 1997/98 helt eller delvis har råtnet ned. Den siste skiltingen  fra 2008 står stort sett svært bra , da ble det også brukt impregnerte stolper. I sommer er det startet arbeidet med å ruste opp alle veiene med rydding og oppfrisking av maling . Dette er gjort mulig fordi vi har fått tilsagn om støtte fra flere , det vil bli koste penger å få laget nye skilter og innkjøp av impregnerte stolper på lange  strekninger , noe som er et langsiktig prosjekt. Det er også tenkt å få satt opp informasjonstavler der veiene begynner med aktuell informasjon  . Olav A. Veie fortalte om et besøk i sommer hos Jarle Bye ,  (Bjørn`s bror) , 92 år gammel , som bor i Gausdal  . Han har skrevet flere bøker og holder fremdeles på med et prosjekt. Han er usedvanlig sprek for alderen og hadde også i år vært i fjellet og plukket flere kilo molte. Ellers så ble innsatsen  i  NM  til orienterings guttene fra Frol kommentert  .Ekstra spenning var det på stafetten der guttene var med i medaljekampen helt til halvveis ut i siste etappe . Det ble til slutt en femteplass , noe som også er bra i et slikt selskap. Den som kom heim med med medalje var Martin V. Skjerve som tok gull på langdistansen i eldste juniorklasse.