Årsmøtet Trim 2021

Nytt styret for 2022, blir som siste året.

Leder: Atle Bakken.

Nestleder: Heidi Munkeby Fenne.

Kasserer: Marit Berg Ness.

Sekretær: Ellfrid Hustad.

Styremedlem: Jorid Heir.

Vare: Arne Marius Munkeby.