Styremøte trim

Kort styre møte, tirsdag 24  november 🙂 Snakke/tenke om servering på Roknesvollen etter jul.