Kløvveitur til Stalins stall i Reinsjølia

22 personer trosset været for å delta på årets kløvveitur til Reinsjølia

Kryssing av Heståa. Odd Lian i teten.

Kafferast i Reinsjølia.

Mer kafferast.

Fast kaffekoker er Hans Moltzau.

Anders Lyngstad orienterte om vegetasjonen på stedet.

Hytteeier Anders med et bilde fra først på 1930-tallet av Sverre Segtnan foran hytta.

Kløvveifølget på tomta etter Stalins stall fra 1811 i Reinsjølia.