Årsmøte friidrett tirsdag 3. mars

Styret i Frol IL Friidrett innkaller til årsmøte tirsdag 3. mars

Sted: Trønderhallen

Tid: 16.00-18.00

Sakliste:

  1. Godkjenning av stemmeberettigede
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste
  3. Velge dirigent, sekretær, 2 representanter til å underskrive protokollen
  4. Årsmelding
  5. Regnskap
  6. Handlingsplan
  7. Budsjett
  8. Innkomne saker
  9. Valg

Styret