Årsmøte i Trimavdelingen 10. februar

Årsmøte i trimavdelingen blir mandag 10. februar kl 20.00 i Trønderhallen.

Innkalling og årsmelding finner du her:

Sakliste 

Årsmelding 2020