Årsmøten i trimavdelingen 11. februar

Årsmøte i trimavdelingen blir mandag 11. februar kl 20.00 i Frivilligsentralens lokaler.

Innkalling og årsmelding finner du her: