Nyhetsbrev fra kretsen

Vedlagt ligger nyhetsbrev 3-2018 fra Nord-Trøndelag friidrettskrets.

NYHETSBREV 3 – 2018