O-trampåpning og Finn-Fram dag søndag 29. april. Gjør dere klare!

Alle Orienteringsløpere kan glede seg til søndag 29. april.  Nedenfor vanntårnet i Børsåsen kan dere få kjøpt O-trampkonvolutt mellom kl. 11.00-og 14.00.   Gratis kaffe, saft og boller. Dere kan også få instruksjon i kart og kompass.  Samtidig er det også Finn-fram dag, hvor rekrutteringsavdelinga stiller med O-artigheter for de små og store.

I år er det ca. 70 poster på ulike kart og terreng fra sentrum i Levanger til oppå Frolfjellet.  Noen er ganske lette, andre mer utfordrende. Flere av postene er på steder med veldig god utsikt.  Postene står ute fra april/mai til september/oktober.  Postene kan tas når man vil, så mange man vil, og så ofte man vil.  Ingen tidtaking.  Oppnås merkekrav (gull, sølv og bronse) er det merker 1. år, senere diplomer.  Hvert 5. år er det plaketter til de som klarer kravene til gull.

Sykkelturorientering- 10 poster på “lokalhistoriske” steder som nås med sykkel.  I år er noen poster på steder knyttet til Armfeldts felttog for 300 år siden.  Sykkel gitt av Stakset Sport trekkes blant de som har klipp på alle 10 postene.

O-trampkonvolutter og ekstra klippekort selges på Shell/7-Eleven, Stakset Sport, Intersport Gigant, G-Sport Magneten og i Trønderhallen.  Sykkelturorientering er med i O-trampkonvolutten, men kan  også kjøpes separat på Stakset Sport.