Dokumenter

Organisasjonsplan

 Lover for Frol IL:

  Lover Frol il
 Organisasjonsplan for Frol il 2017
 

Statutter for:

Årsmeldinger:

Elitefondet
Årsmelding 2015
Æresmedlem
Årsmelding 2014
Innsatspokal
Årsmelding 2013
Vimpel
Årsmelding 2012
 
Årsmelding 2011
  Årsberetning-1988—2013
Årsmelding 2010
  Årsberetning for de første 75 år
2009 – Årsmelding
 
2008 – Årsmelding
 
2007 – Årsmelding
Frolingen 1965-2002
2006 – Årsmelding

Avtaler:

Årsmøte protokoller:

  Atale om klubbsamarbeid
Protokoll årsmøte 2015
  Samarbeidsavtale G-Sport
Protokoll årsmøte 2014
  Avtale om bruk av Frolfjellet skisenter
Protokoll årsmøte 2013
 
Protokoll årsmøte 2012
Protokoll årsmøte 2011
Protokoll årsmøte 2010
Protokoll årsmøte 2009