Dokumenter

 

Organisasjonsplan

 Lover for Frol IL:

  Lover Frol il
 Organisasjonsplan for Frol il 2017
 

Statutter for:

Årsmeldinger:

Statuter Elitefondet
Årsmelding 2015
Årsmelding 2014
Årsmelding 2013
Årsmelding 2012
 
Årsmelding 2011
Årsberetning-1988—2013
Årsmelding 2010
Årsberetning for de første 75 år
2009 – Årsmelding
 
2008 – Årsmelding
 
2007 – Årsmelding
Frolingen 1965-2002
2006 – Årsmelding

Avtaler:

Årsmøte protokoller:

  Avtale om klubbsamarbeid
Protokoll årsmøte 2015
  Samarbeidsavtale G-Sport
Protokoll årsmøte 2014
Protokoll årsmøte 2013
Protokoll årsmøte 2012
 Avtale Interoptikk Levanger 2018-1
Protokoll årsmøte 2011
Protokoll årsmøte 2010
Protokoll årsmøte 2009