Signert protokoll årsmøte 6. mars begge signert friidrett