Årsmøtesak^J Fremtidig organisering av skianleggene i Torsbustaden