Elitefondet

Søknad til elitefondet sendes avdelingsleder for din idrettsgren, innen 1. februar 2022. Statuttene for fondet finner du under hovedfanen “dokumenter”.