Hovedløpet – fine ord fra O-forbundet

Mens vi får igjen pusten etter HLOLL2021 fortsetter hyggelige tilbakemeldinger å komme inn. Her er en fra Lene Kinneberg, Norges Orienteringsforbund:

” Vil bare igjen på vegne av Norges Orienteringsforbund få rette en stor takk for gjennomføring av et strålende HL/OLL 2021 .  Overbring takken til alle de øvrige flinke frivillige i arrangementet.

Det var flotte dager i Levanger og jeg tror at alle som var der storkoste seg, både ungdom, unge trenere og kretslederne.”

Fra forbundet fikk vi også overrakt et diplom, samt et eksemplar av boken “Skogens tøffe idrett” – et bind på 700 sider om orienteringens historie i Norge.