1. Møte Mandag 7. januar 2019.

Det første møtet i det nye året, vi er i gang med vår 12. sesong. Alle  de trofaste seniorene var på plass, 13 karer ved kaffebordet der den faste menyen med kaffe, vaffel, rømme og syltetøy var på plass. Vær og føre utenfor veggen lignet i dag mer på en høstdag, snø- og isfritt og 3 plussgrader. Det var mye å snakke om på det nye året. Tour de Ski, med norske vinnere, Ingvild F. Østberg og Johannes H. Klæbo, Emil Iversen  hoppet av karusellen slik som planen var, men hadde vært en sterk kandidat til seieren.  Uten russisk motstand  i turen hadde den nærmest vært som et norsk mesterskap, det skal gå i Meråker i skiftet jan/febr. Det har vært mange engasjerende utspill i avisen i det siste, både om billige juletrær , elbiler og alt vi kan gjøre for  å stoppe den globale oppvarmingen av  jorda. Hans M har målt temperatur og nedbør på Kvilstad, Levanger i 40 år.  I den  anledning  hadde han laget en minirapport som skapte artig og engasjert diskusjon.  Denne rapporten viser at på Levanger har ikke temperaturen endret seg de siste 20 år.  Det var en stor temperaturstigning på slutten av 1980 tallet , etter det har det flatet ut. Derimot har årsnedbøren økt , spesielt det siste 10 året. Dersom en ser på de enkelte årstidene  ser en at vår- og høsttemperaturen har økt med 0,5 gr hver, men sommertemperaturen  har gått ned med 1,0 gr det siste tiåret. Vintertemperaturen har vært stabil de siste 20 år. Noen tall: Døgn.midd.temperaturen de tre siste tiår , + 6,1 gr, + 6,3 gr og + 6,2 gr. Årsnedbør i samme tidsrom: 840 mm, 855 mm 0g 930 mm i snitt. Til slutt kan nevnes at 2018 ble et “kaldt” år, med + 5,6 gr i døgn.midd.temp og 800 mm nedbør .Noe  som målingene  tydelig viser er at vinteren spiller en stor rolle, kald vinter er som oftest det samme som et “kaldt” år , slik som 2018. Det varmeste året i har hatt på disse 40 årene er 1990 med + 7, 6 gr i døgn.midd. temperatur.