Aktiviteter allidrett 2018-19

Allidrett FROL IL 2018/19 for 1.klassinger (født 2012).

De som står som ansvar/medhjelpere er ansvarlig for aktivitetene, men andre må gjerne bidra underveis! Den som er uthevet har «hovedansvar» for økta.

All aktivitet er fra 1600-1700 med mindre annen beskjed blir gitt.

Husk at inngang til Frolhallen er på nedsiden av skolen (hovedinngangen er stengt!).

 

Uke Hva Hvor Ansvar/medhjelpere
39 Oppstart med leik Frolhallen Sondre Lomsdal, Hege H. Lomsdal
40 Fotball Fabritiusbanen Sondre Lomsdal, Magne Storsve,

Roger Aune

41 Fotball Fabritiusbanen Magne Storsve, Åge Elvebakk, Roger

Aune

42 Fotball Fabritiusbanen Sondre Lomsdal, Magne Storsve,

Steinar Hjulstad

43 Fotball Fabritiusbanen Sondre Lomsdal, Magne Storsve,

Steinar Hjulstad

44 Handball Frolhallen Hege H. Lomsdal, Berit Hynne, Siv S.

Brenne

45 Handball Frolhallen Hege H. Lomsdal, Berit Hynne, Siv. S.

Brenne

46 Handball Frolhallen Hege H. Lomsdal, Berit Hynne, Kine

Sundal

47 Handball Frolhallen Hege H. Lomsdal, Berit Hynne, Kine

Sundal

48 Leik i hallen Frolhallen Vegar S. Brenne, Malin Johansen, Rita

H.Hjulstad

49 Leik i hallen Frolhallen Vegar S. Brenne, Malin Johansen, Rita

H. Hjulstad

50 Leik i hallen /lyktetur Frolhallen/ute Vegar S. Brenne, Sondre Lomsdal,

Åge Elvebakk

51 Leik i hallen/ lyktetur Frolhallen/ute Vegar S. Brenne, Sondre Lomsdal,

Lise Larsen

 

Uke Hva Hvor Hvem
2 Innebandy Frolhallen Sondre Lomsdal, Vegar S. Brenne
3 Innebandy Frolhallen Sondre Lomsdal, Vegar S. Brenne
4 Ski (onsdag) Storlidalen/karusellrenn? Sondre Lomsdal, Kine Sundal, Snorre

Gudding

5 Ski (onsdag) Storlidalen/karusellrenn? Sondre Lomsdal, Kine Sundal, Snorre

Gudding

6 Ski (onsdag) Storlidalen/karusellrenn? Sondre Lomsdal, Kine Sundal, Snorre

Gudding

7 Ski (onsdag) Storlidalen/karusellrenn? Sondre Lomsdal, Kine Sundal, Snorre

Gudding

8 Vinterferie    
9 Turn Frolhallen Vegar S. Brenne, Hege H. Lomsdal,

Aud M. Folden

10 Turn Frolhallen Vegar S. Brenne, Hege H. Lomsdal,

Aud M. Folden

11 Turn Frolhallen Vegar S. Brenne, Hege H. Lomsdal,

Johanna Alver

12 Turn Frolhallen Vegar S. Brenne, Hege H. Lomsdal,

Johanna Alver

13 Karate Frolhallen Stig-Ivan Nygård
14 Karate Frolhallen Stig-Ivan Nygård
15 Karate Frolhallen Stig-Ivan Nygård
16 Påskeferie    
17 Friidrett Moan Vegar S. Brenne,
18 Friidrett Moan Vegar S. Brenne
19 Friidrett Moan Vegar S. Brenne
20 Orientering Ute Frol orientering?
21 Orientering Ute Frol orientering?
22 Orientering Ute Frol orientering?