20000 til løypekjøringen på Frolfjellet fra Sparebanken

Løypekjøringen fikk ikke hovedgaven, men fikk tildelt hele kr 20000 under en flott 175årsfeiring for Sparebanken i Festiviteten 1.november. Torsbustaden fikk hovedgaven på kr.100.000. Gratulerer til en verdig vinner som også gjør en stor frivillig innsats for kommunens innbyggere.